KİTLE SERVERS, bu "Servis Kullanım Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle kitleservers.com adresinde yer alan web sitesinden MÜŞTERİ’lerine duyurur. KİTLE SERVERS, "Servis Kullanım Şartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, MÜŞTERİ’nin kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Servis Kullanım Şartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. KİTLE SERVERS servislerinden faydalanmaya devam eden MÜŞTERİ, bu "SERVİS KULLANIM ŞARTLARI"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

KİTLE SERVERS, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, MÜŞTERİ, kendisine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. MÜŞTERİ, kendisi Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı KİTLE SERVERS’i sorumlu tutamazlar.

KİTLE SERVERS, MÜŞTERİ’lerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. MÜŞTERİ, KİTLE SERVERS servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar. Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.

KİTLE SERVERS, Servis Kullanım Şartları aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir.

1. KİTLE SERVERS, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanımından, hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs.den doğan ve doğacak maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, MÜŞTERİ’ye aittir.

2. KİTLE SERVERS, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

3. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar veya kişisel haklara ya da özel hayata tecavüz içeren davranışların gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu gibi durumlarda, KİTLE SERVERS taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahıslara taraf MÜŞTERİ’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. Bu gibi durumlarda KİTLE SERVERS anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4. MÜŞTERİ verilerinde; pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu takdirde KİTLE SERVERS, sorumlu tutulamaz; tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. KİTLE SERVERS, bu gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

5. KİTLE SERVERS sunucularını kullanarak üçüncü şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, chat, sohbet, form, top-site, anket vb. programlar) verilemez ve verilen servisler kötüye kullanılamaz. KİTLE SERVERS, bunun gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

6. MÜŞTERİ kesinlikle SPAM (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postalari (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, KİTLE SERVERS’ten SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, KİTLE SERVERS’e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda KİTLE SERVERS sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir. KİTLE SERVERS, SPAM gönderimi tespit edilen hesaplar ve bağlı oldukları hizmetlerin kapatılması hakkını saklı tutar.

7. KİTLE SERVERS servisleri, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kesinlikle kullanılamaz. KİTLE SERVERS, bu gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

8. MÜŞTERİ kesinlikle KİTLE SERVERS’ten aldığı hizmeti, diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak, amacı ile kullanamaz. Bunun gibi durumlarda KİTLE SERVERS, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

9. MÜŞTERİ hiçbir şekilde başkalarına ait bilgisayar, MÜŞTERİ Hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmek ve/veya sistemlere bu şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan vb. aktiviteler), sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, Internet virüsleri, kurtçuk (worm), Truva atı (trojan) gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “ DoS (Denial of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak amacı ile kullanamaz. KİTLE SERVERS, bunun gibi durumlarda anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

10. MÜŞTERİ, KİTLE SERVERS ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, KİTLE SERVERS, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide KİTLE SERVERS, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

11. MÜŞTERİ, KİTLE SERVERS MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda KİTLE SERVERS, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde KİTLE SERVERS, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Yukarıda belirtildiği üzere, KİTLE SERVERS servislerinden faydalanan MÜŞTERİ’ler, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

KİTLE SERVERS, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

KİTLE SERVERS, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, KİTLE SERVERS, MÜŞTERİ’lerinin Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludur ve KİTLE SERVERS'i, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

KİTLE SERVERS servislerinin MÜŞTERİ’ye satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. MÜŞTERİ, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı KİTLE SERVERS'den hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

Servis Kullanım Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, KİTLE SERVERS'in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

İş bu belge KİTLE SERVERS hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir.